Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Hållbar förvaltning av naturkapital

Author:
 • Henrik Smith
 • Marianne Hall
 • Juliana Dänhardt
Editor:
 • Marianne Hall
 • Emma Lund
 • Markku Rummukainen
Publishing year: 2015
Language: Swedish
Pages: 73-79
Publication/Series: Klimatsäkrat Skåne
Volume: 2
Document type: Report chapter
Publisher: Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet

Abstract english

Klimatförändringarna gör att de skånska landekosystemen står inför stora förändringar, på grund av direkta klimateffekter samt som en följd av förändringar i skötsel och markanvändning som ett resultat av samhällets klimatanpassnings- och utsläppsminskningsåtgärder.Förlust av biologisk mångfald riskerar att öka ekosystemens sårbarhet gentemot klimatförändringarnas effekter.Förebyggande arbete för att stärka ekosystemens resiliens förbättrar förutsättningarna för en långsiktigt hållbar produktion inom jord- och skogsbruk, för andra ekosystemtjänster, samt för att rädda och skydda specifika arter.Både rums- och tidsskalor är viktiga att beakta vid förvaltning av ekosystem och ekosystemtjänster. Detta kan eftersträvas genom samverkan mellan markägare, olika former av samhälleliga styrmedel samt genom att tillämpa ett landskapsperspektiv vid implementering av åtgärder.

Keywords

 • Earth and Related Environmental Sciences
 • ekosystemtjänster
 • klimatförändring
 • klimatanpassning
 • Skåne
 • klimat

Other

Published
 • ISBN: 978-91-981577-4-1
Henrik Smith
E-mail: henrik [dot] smith [at] biol [dot] lu [dot] se

Professor

Biodiversity

+46 46 222 93 79

+46 70 978 20 56

E-C313

50

Director

Centre for Environmental and Climate Research (CEC)

+46 46 222 93 79

+46 70 978 20 56

C313

Sölvegatan 37, Lund

50

Centre for Animal Movement Research
Evolutionary Ecology, Department of Biology
Ecology building S-223 62 Lund Sweden