Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Bygg din egen tornseglarholk

Som ingen annan fågel är tornseglaren sommarens budbärare! När den kommer från Afrika i slutet av maj är det dags att njuta sommarens fröjder, och när den lämnar oss i augusti känns det tomt. Hur vore sommaren utan tornseglare?

Fåglars antal varierar naturligt. Men en del arter minskar mer och mer, ibland utan att man säkert kan se en orsak. I Sverige har tornseglaren minskat med ca 50% de senaste 10 åren. Man har sett ännu större minskningar i andra länder, och många är bekymrade för artens fortlevnad. I flera länder finns organisationer för att hjälpa just tornseglare.

Det finns nog flera orsaker till minskningen, men säkert är att antalet boplatser för tornseglaren har minskat. Moderna hus är täta och saknar krypin, gamla tegeltak byts ut, osv. En första åtgärd bör vara att försöka skydda befintliga boplatser. Använd gärna enkupigt tegel som ger plats för fåglarna. Undvik om möjligt hängrännor, eller placera dem så att de inte hindrar inflygning. Och undvik att göra takarbeten sommartid. Bra att veta är att tornseglare aldrig gör någon skada och att de inte smutsar ner fasader. I en del länder (Tyskland, Holland) finns lagstiftning som, om befintliga boplatser tas bort, tvingar husägare att sätta upp holkar som ersättning.

Ibland accepterar tornseglare att bosätta sig i starholkar, särskilt norrut där de också bor i naturliga trädhål. Då är det viktigt att använda grovt virke som ger fäste för klorna. En djup starholk med slät insida kan bli en dödsfälla för tornseglare. Naturholkar för trädhäckande tornseglare kan lämpligen göras av innanmurken gran, t ex enligt Arthur Leidgrens modell.

Tornseglarholk
Skiss: Arthur Leidgren

I större delen av vårt land är tegeltak den vanligaste boplatsen för tornseglare. Men även andra håligheter kan utnyttjas. En holk kan byggas som en rätt rymlig liggande rektangulär låda, lämpliga invändiga mått är 16-18 x 45-50 cm, höjd 12-15 cm. Viking Olsson har utformat en fin grundmodell, och Viking Olsson har tillsamans med Åke Jönsson tagit fram många av råden som redovisas här.

Tornseglarholk
Skiss: Viking Olsson

Holken bör placeras så högt som möjligt, på minst tre meters höjd och så att fri inflygning i någon sektor är möjlig. Placera gärna holken så att man kan sitta i trädgården och beundra tornseglarnas eleganta flykt! Modellen kan förstås utvecklas efter eget huvud och anpassas till olika hustyper. Åke har t ex gjort holkar som passar att monteras i gavelspetsen på de flesta 11⁄2- plansvillor. Med lämplig målning kan de smälta in fint. Något lägre placeringar går också bra och har fördelen att holken blir mer åtkomlig. Man kan gärna bygga två holkar på samma bottenplatta med en skiljevägg.

Tornseglarholk
Skiss: Åke Jönsson

Hålet bör ha en låg tröskel. Sidoplacering motverkar fientliga intrång. Ett runt hål på 45-50 mm fungerar bra. På tyska och holländska holkar görs hålet ofta bredare och extremt tillplattat (65 x 30 mm) vilket också fungerar. Deras idé är att hindra starar från att ockupera holken. Där görs också varianter med "starspärr", ett lågt utrymme alldeles innanför hålet.

Tornseglare gillar att placera boet mörkt, det hamnar alltid så långt från ingångshålet som möjligt. Lägg gärna i redesmaterial, torrt gräs, fina hyvelspån eller liknande. Låt redet vara kvar om holken städas, det bättras och byggs på. En del förser holkarna med färdiga boskålar, t ex svarvade i trä eller skurna i cellplast. Det kan göra att nyetablerade par hinner med sin häckning redan första året genom att de slipper bobyggande.

Ofta tar det lång tid för tornseglare att etablera sig på ett nytt ställe. Ibland kan det påskyndas genom att spela upp läten från en tornseglarkoloni. Bland länkarna till höger kan du ladda ner en mp3-fil med läten från en tornseglarkoloni.

 

Page Manager:

Ladda ner tornseglarläte

Tornseglarläte (mp3)

Högerklicka på filen och välj "spara länk som" för att spara ljudfilen på din dator.
 

Centre for Animal Movement Research
Evolutionär Ekologi, Biologiska Institutionen
Ekologihuset 223 62 Lund, Sverige